Google+ 機動學論壇(TALKING MECHANISMS): 變速器

2007年6月14日 星期四

變速器


b94611007 生機二 李冠廷


【變速器】
  變速器位於離合器之後,差速器之前,其功用為選擇曳引機前進或後退的速檔。主要型式有兩種,即滑動齒輪式(Sliding gear)和經常嚙合式(Constant meah),分述如下:
(一)滑動齒輪式:以兩支或兩支以上的軸平行或呈直線安裝在一起,其間以正齒輪組相互嚙合而產生速比及方向的變化,大都使用於小型的曳引機上,有以下兩種設計:
1、輸入軸與輸出軸平行

2、輸人軸與輸出軸成一直線

在平行軸的設計中,輸入軸驅動輸出軸,通常另備第三軸以反轉運動方向而得到倒儅。所有的三支軸都互相平行。在直線軸的設計中,輸入軸與輸出軸在一直線上,但不相連接,另備一支副軸與該兩軸平行,在其間傳導動力。
(二)經常嚙合式:輸入軸與輸出軸平行,兩軸上的齒輪各自成對永遠嚙合,有以下兩種設計:
1、軸環變速式
2、同步嚙合變速式

  在軸環變速式中是以滑動的軸環將自由運轉的齒輪之一鎖固在其軸上,驅動齒輪固定地裝在輸人軸上,從動齒輪在輸出軸上空轉,其側面有短齒,另備一變速齒輪,其外圍齒形和齒數均與從動齒輪側面之短齒相同,但其內部具有栓齒,正好套接在輸出軸上,用以驅動輸出軸,而變速軸環則具有內齒,正好可以套接在變速齒輪及從動齒輪側面的短齒上。
  如果變速軸環同時套在變速齒輪和從動齒輪側面的短齒上,則為入檔狀態,其時動力由輸入軸的驅動齒輪傳到從動齒輪,然後經變速軸環、變速齒輪傳到輸出軸。如果變速軸環只套在變速齒輪之上,則動力只傳達到從動齒輪,從動齒輪在輸出軸上空轉,並不能帶動輸出軸,是為未入檔之狀態。軸環變速式變速器之任何一檔均屬上述形態,但任何時間,最多只有一對齒輪是在入襠狀態,而其餘輸出軸上的各從動齒輪則均在軸上做不同速度的空轉。
  在同步嚙合變速式中則有同步器的設置,可使兩接合件在接合前速度先達到一致,此種同步器在所有的手動排檔汽車的變速器中都已使用,最近在農用曳引機上也逐漸地普遍起來,因此,部份曳引機已可在行進中排檔。
  同步的過程可用許多方法來達成,但是,其操作原理可由平型同步器來說明。
  平型同步器(Plain-Type Synchronizer)具有一以長栓齒嵌接於軸上的軸轂,軸轂外圍以齒嵌按著一個滑環,並以彈簧及鋼珠將滑環定位。
  排檔時,排檔叉撥動該總成移向從動齒褕,軸轂上的圓錐形磨擦面接觸到從動齒輪的圓錐面,產生同步作用,使該總成與從動齒輪轉速逐漸相同。此時,彈簧及鋼珠使滑環仍保持於軸轂上原位置如此可避免滑環滑出軸轂,並避免兩圓錐面緊密接合使軸轂與從動齒輪同步運轉之前,滑環內齒接觸到從動齒輪側面的短齒(該短齒與軸轂外齒相同)而造成撞擊。
  同步後,繼續移動滑環,克服彈簧壓下鋼珠,使滑環左邊套接到從動齒輪側面之短齒,完成排檔。這些動作在實際操作中,只要很短的時間,因此,駕駛者幾乎未感覺到排檔的動作是分成兩段來完成的。


???

沒有留言: